Feeds:
Yazılar
Yorumlar

uik

2-4 Mayıs 2013 tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi‘nde gerçekleştirilen “İşletmecilik Biliminin Bugünü ve Geleceği” adlı panelde Harun Türker KARA tarafından alınan notlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

İşletmecilik Biliminin Bugünü ve Geleceği – Harun Türker Kara

————————————————————————————–

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mahmut Paksoy – İstanbul Kültür Üniversitesi

Panelistler

Prof. Dr. Sadi Can Saruhan – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Enver Özkalp – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Cavide Uyargil – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak – KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Rasih Demirci – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Aktaş – TOBB Üniversitesi
Prof. Dr. Peyami Çarıkçıoğlu – İstanbul Kültür Üniversitesi

Reklamlar

Organizational Ecology

Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bilim Dalı yüksek lisans programında alınan Yönetim İlkeleri dersinde Fatih ŞAHİN* tarafından Doç. Dr. Nail ÖZTAŞ‘a sunulan çalışma için;

Örgütsel Ekoloji – Fatih Şahin

* 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Halen bir kamu kurumunda uzman olarak çalışmakta ve Gazi Üniversitesi’nde Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir.

eGovernment

2011 yılında Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kamu Yönetimi Forumu’nda (KAYFOR-9) Harun Türker KARA* tarafından sunulan ve bildiriler kitabında taslağı yayınlanan “E-Devlet Uygulamalarında Bir Değerlendirme: Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve BDDK Genel Ağ Sitelerinin Entegrasyon Ekseninde Değerlendirilmesi” adlı tebliğin geliştirilmiş ve düzeltilmiş versiyonu için;

E-Devlet Uygulamalarında Bir Değerlendirme: Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve BDDK Genel Ağ Sitelerinin Entegrasyon Ekseninde Değerlendirilmesi – Harun Türker Kara

* 2006 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi’nde Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış olup, halen bir kamu kurumunda uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Microsoft Word 2007

MS Word 2007’de otomatik içindekiler listesi oluşturabilmek için metindeki tüm başlıkların tanımlı olması gerekmektedir; aksi taktirde, içindekiler listesini otomatik olarak oluşturamazsınız.

Başlık tanımlamanın iki adet çok önemli getirisi vardır;

  • Başlık tanımlaması yaparsak, tüm başlıklarımızda istenilen standardı sağlamış oluruz.
  • Tüm başlıklarımız tanımlı olursa, İçindekiler listemizi, otomatik olarak oluşturabiliriz İçindekiler listesinin otomatik olarak oluşturulmasının çok önemli faydaları vardır:
  1. Başlıkları tek tek içindekiler listesine yazmaktansa, tek bir tıklamayla tüm başlıklarımızı, sayfa numaralarıyla birlikte alt alta sıralayarak, içindekiler listemizi oluşturabiliriz.
  2. Metin içinde yaptığımız herhangi bir değişiklik sonucu, başlıklarımızın sayfa numaraları değişirse, tek yapmamız gereken içindekiler listemiz üzerinde sağ tıklayıp, alan güncelleştirmesi yapmaktır, böylece tek tek uğraşmadan tüm başlıklarımızın sayfa numaralarını güncellemiş oluruz.
  3. İçindekiler listemizdeki başlıklar ile o başlıkların metin içindeki yerleri arasında köprü kurabiliriz. Böylece, içindekiler listemizdeki bir başlığa tıkladığımızda, metin içinde o başlığın olduğu sayfaya kolay bir şekilde ulaşabiliriz.
  4. Şekil açısından çok önemlidir, istenilen standardı yakalarız.

Aşağıda linkleri verilmiş olan videoların birincisinde başlık tanımlamanın nasıl yapılacağı, ikincisinde ise İçindekiler listesinin, otomatik olarak nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.

Videodaki örnek dokümanda kullanılan MS Word 2007 stilleri ve bu stillere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

  • Başlık 1 ——————Birinci düzey başlıklar (Giriş, Sonuç, Kaynakça) için tanımlanmış olan stili,
  • Başlık 2 —————– İkinci düzey başlıklar (romen rakamlı olan başlıklar) için tanımlanmış olan stili,
  • Başlık 3 —————– Üçüncü düzey başlıklar (A. ve B. şeklinde olanlar) için tanımlanmış olan stili,
  • Normal —————– Paragraflar için tanımlanmış olan stili ifade eder.

Dokümanın hazırlanmasında, aşağıda verilmiş olan paragraf örnek olarak kullanılmıştır:

“1970’lerin ikinci yarısına kadar örgüt ve yönetim teorisinde egemen olan anlayışa göre; örgütsel dünyadaki evrim, örgütlerin çevrelerinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlama (adaptasyon) çabalarıyla gerçekleşmekteydi (Sargut & Özen, 2007, s 133). 1970’lerin ikinci yarısında ise bu egemen anlayışın, örgütsel gelişimi açıklamakta yetersiz kaldığını düşünenler, çevresel ayıklama (Darwinci evrim anlayışı) yaklaşımına vurgu yapmaya başladılar (Baum & Shipiliov, 2006).”

Not: Videoları izleyebilmek için bilgisayarınızda Flash Player yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten Adobe Flash Player’i indirip yukleyebilirsiniz;

http://get.adobe.com/flashplayer


Aşağıda linklerde yer alan ve Fatih ŞAHİN* tarafından hazırlanan videolarda başlık tanımlama ve içindekiler oluşturmanın nasıl yapılacağı gösterilmektedir.
.
.

.
.

* 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Halen bir kamu kurumunda uzman yardımcısı olarak çalışmakta ve Gazi Üniversitesinde Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bilim Dalı yüksek lisans programında alınan “Seminer” dersinde Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YAYMAN‘a sunulan çalışma için;

Türk Kamu Yönetiminde İdari Reform Politiği ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı Örneği – Turgay ALTUN (oku)

Türk Kamu Yönetiminde İdari Reform Politiği ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı Örneği – Turgay ALTUN (indir)

E-Devlet

Utrecht Yönetişim Okulu’ndan (Utrecht University School of Governance) Dr. Albert MEIJER‘in The Electronic Journal of e-Government dergisinde 2007 yılında yayımlanmış olan Digitization and Political Accountability in the USA and the Netherlands: Convergence or Reproduction of Differences? isimli makalesi ve söz konusu makalenin Fatih ŞAHİN* tarafından yapılmış olan Türkçe çevirisi için
.
* 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Halen bir kamu kurumunda uzman yardımcısı olarak çalışmakta ve Gazi Üniversitesinde Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre (1935-2008)

Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bilim Dalı yüksek lisans programında alınan Sosyal Bilimler Metodolojisi dersinde Doç. Dr. Şenol DURGUN‘a sunulan çalışma için;